سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
میزبانی وب ویندوز Windows

میزبانی وب ویندوز Windows

10000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

2,621,470 تومان
0 تومان

5000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

1,850,450 تومان
0 تومان

1000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

709,339 تومان
0 تومان

500 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

452,332 تومان
0 تومان

100 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

283,736 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 4 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 4

264,350 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 3 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 3

234,978 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 2 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 2

205,606 تومان
0 تومان

50 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

197,381 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 1 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 1

176,233 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 8 ویندوز

146,861 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 7 ویندوز

132,175 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 6 ویندوز

117,489 تومان
0 تومان

میزبانی وب پلان 2 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 2

95,000 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 5 ویندوز

88,117 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 4 ویندوز

73,431 تومان
0 تومان

میزبانی وب پلان 1 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 1

70,000 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 3 ویندوز

58,744 تومان
0 تومان

10 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

57,570 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 2 ویندوز

44,058 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 1 ویندوز

29,372 تومان
0 تومان

بازگرداندن بک آپ

10,000 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان پایه ویندوز (هاست رایگان و مجانی)

0 تومان
0 تومان

فضای میزبانی اضافه (Addon Hosting Space)

0 تومان
0 تومان

ترافیک

0 تومان
0 تومان