سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
میزبانی وب ویندوز Windows

میزبانی وب ویندوز Windows

10000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

1,976,352 تومان
0 تومان

5000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

1,395,072 تومان
0 تومان

1000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

534,778 تومان
0 تومان

500 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

341,018 تومان
0 تومان

100 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

213,911 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 4 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 4

199,296 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 3 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 3

177,152 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 2 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 2

155,008 تومان
0 تومان

50 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

148,808 تومان
0 تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 1 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 1

132,864 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 8 ویندوز

110,720 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 7 ویندوز

99,648 تومان
0 تومان

میزبانی وب پلان 2 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 2

95,000 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 6 ویندوز

88,576 تومان
0 تومان

میزبانی وب پلان 1 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 1

70,000 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 5 ویندوز

66,432 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 4 ویندوز

55,360 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 3 ویندوز

44,288 تومان
0 تومان

10 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

43,402 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 2 ویندوز

33,216 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان 1 ویندوز

22,144 تومان
0 تومان

بازگرداندن بک آپ

10,000 تومان
0 تومان

میزبانی وب - پلان پایه ویندوز (هاست رایگان و مجانی)

0 تومان
0 تومان

فضای میزبانی اضافه (Addon Hosting Space)

0 تومان
0 تومان

ترافیک

0 تومان
0 تومان