سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است.

سیاست حفظ اسرار


استودیو Shot4u به حفظ اسرار خصوصی و شخصی شما متعهد است.

استودیو Shot4u اطلاعـات شخصی شمارا به دیگران نمی فروشد، مبادله نمی نماید و اجـاره نمی دهد.

کلیه اطلاعات جمع آوری شده توسط استودیو Shot4u به صورتی ایمن نگهداری می گردند.

استودیو Shot4u حق شما را در دسترسی به اطلاعات شخصی که درباره شماگردآوری کرده ایم ونیز انجـام هرگونه تغییرات در آنها بنـا به صلاحدید شخصی شما را درهـرزمـان محترم می شمارد.

اطلاعاتی که استودیو Shot4u درباره کاربران وب سایت جمع آوری می نماید تنها با اهداف پژوهشی وفعالیتهای بازاریابی با کسب اجازه بکارمی برد. یافته های تحقیقات تنها بشکل انبوه به استودیو Shot4u  گزارش می شوند. اطلاعاتی که بصورت شخصی قابل شناسائی باشند، مگر با اجازه فرد، گزارش نمی شود.

استودیو Shot4u حق شما را در خروج ازهرگونه پژوهش مصرفی انجام شده ودرحال انجام در هرزمان محفوظ ومحترم می شمارد.

استودیو Shot4u گاه به گاه، با ارسال پست الکترونیکی اطلاعاتی را که مفید تشخیص می دهد، ازجمله اطلاعات درباره کالاها وخدمات جدید به اطلاع شما می رساند. سیاست ما اینست که تنهابرای مشتریانی که اجازه می دهند نامه الکترونیکی ارسال کنیم ودرهر نامه الکترونیکی آموزش هائی در رابطه بانحوه خروج از لیست مخاطبین پست الکترونیکی خود راگنجانده ایم.

ما الگوی ترافیک کلیه وب سایت های متعلق به استودیو Shot4u را پیگیری می نمائیم. استودیو Shot4u ممکن است از یکی از امکانات مرورگر شما بنام "کوکی" استفاده کند. ازکوکی بخودی خود نمی توان برای شناسائی شما و سایر کاربران بهره برد. آنها تنها قادرند هنگامیکه از سایت ما دیدن می کنید کامپیوتر شمارا برای دستگاه سرور ما آشنا و راهنمایی کنند.

اگر استودیو Shot4u تصمیم به تغییر سیاست خود درزمینه اطلاعات خصوصی بگیرد شمارا از طریق نامه الکترونیکی یا از طریق وب سایت استودیو Shot4u مطلع خواهد نمود.

نحوه احراز هویت

در صورتیکه به دلایلی مانند فراموش کردن رمز دسترسی به ایمیل شخصی خودتان و یا هک شدن آن دیگر قادر به دسترسی به ایمیل خود و در نتیجه دسترسی به کنترل پنل دامین خود نیستید، لازم است جهت احراز هویت تصویر یکی از مدارک ملی مانند کارت ملی، گذرنامه، شناسنامه که را برای فروشگاه شات فور یو ارسال کنید.

بدون ارسال این مدارک به درخواست های مبتنی بر در اختیار قراردادن پنل دامین، هاست ترتیب اثر داده نخواهد شد.