سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

تجهیزات شبکه و ارتباطات

کابل شبکه CAT7 STP حلقه 500 متری

2,700,000 تومان
0 تومان

کابل شبکه نسوز CAT6 UTP - LSZH حلقه 500 متری

2,255,000 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 UTP - PVC حلقه 500 متری

2,225,000 تومان
0 تومان

کابل افزایش طول 1.5 متری USB 2.0

17,271 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT7 STP متری

15,701 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 STP متری

14,131 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 UTP - PVC متری

12,561 تومان
0 تومان

کوپلر شبکه RJ45 - Cat5

7,065 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT5E متری

7,065 تومان
0 تومان

کانکتور کابل شبکه CAT5E

3,925 تومان
0 تومان

نصب کانکتور شبکه CAT5 یا CAT5E

3,925 تومان
0 تومان

کانکتور کابل شبکه CAT5

2,355 تومان
0 تومان