سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

تجهیزات شبکه و ارتباطات

کابل شبکه CAT7 STP حلقه 500 متری

2,700,000 تومان
0 تومان

کابل شبکه نسوز CAT6 UTP - LSZH حلقه 500 متری

2,255,000 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 UTP - PVC حلقه 500 متری

2,225,000 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT7 STP متری

13,202 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 STP متری

11,882 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 UTP - PVC متری

10,562 تومان
0 تومان

کوپلر شبکه RJ45 - Cat5

5,941 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT5E متری

5,941 تومان
0 تومان

کانکتور کابل شبکه CAT5E

3,300 تومان
0 تومان

نصب کانکتور شبکه CAT5 یا CAT5E

3,300 تومان
0 تومان

کانکتور کابل شبکه CAT5

1,980 تومان
0 تومان