سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

تجهیزات شبکه و ارتباطات

کابل شبکه CAT7 STP حلقه 500 متری

2,700,000 تومان
0 تومان

کابل شبکه نسوز CAT6 UTP - LSZH حلقه 500 متری

2,255,000 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 UTP - PVC حلقه 500 متری

2,225,000 تومان
0 تومان

کابل افزایش طول 1.5 متری USB 2.0

12,386 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT7 STP متری

11,260 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 STP متری

10,134 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT6 UTP - PVC متری

9,008 تومان
0 تومان

کوپلر شبکه RJ45 - Cat5

5,067 تومان
0 تومان

کابل شبکه CAT5E متری

5,067 تومان
0 تومان

کانکتور کابل شبکه CAT5E

2,815 تومان
0 تومان

نصب کانکتور شبکه CAT5 یا CAT5E

2,815 تومان
0 تومان

کانکتور کابل شبکه CAT5

1,689 تومان
0 تومان