سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

سیلیکون پاور (Silicon Power)

سیلیکون پاور (Silicon Power)

Silicon Power Computer & Communications Incorporated شرکتی تایوانی است که در سال 2003 تاسیس شده است و تولید کننده انواع هارد اکسترنال و فلش مموری است که سریعترین رشد را بین شرکت های فعال در زمینه نیمه هادی های در تایوان داشته است. کارخانه تولیدی سیلیکون پاور در کشور تایوان واقع است.

 

محصولات این برند

ردیف توصیف قیمت به روز رسانی
1 Flash memory SiliconPower Ultima-II 8GB 26,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠۶:١٩:٣٨ ب.ظ.
2 فلش مموری 64 گیگابایت سیلیکون پاور Silicon Power Touch 830 64GB USB 2.0 Flash Drive 105,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٨:٣٩:٢۵ ب.ظ.
3 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 16GB 35,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۴۶:٣٠ ب.ظ.
4 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - Flash memory SiliconPower Helios 101 16GB. 45,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠٧:۵۵:٣٩ ب.ظ.
5 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - Flash memory SiliconPower Ultima-II 16GB 39,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠٨:٢٢:٣۴ ب.ظ.
6 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت اولتیما 03 - FLASH DISK SILICON ULTIMA U03 16GB 30,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۴٠:۵٩ ب.ظ.
7 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت اولتیما 05 - FLASH DISK SILICON ULTIMA 05 16GB 44,348 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/١٩ ٠٨:٢٩:۴٨ ق.ظ.
8 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 16GB 39,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵١:٠۴ ب.ظ.
9 فلش مموری سیلیکون پاور 2 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 2GB 16,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/آذر/١٨ ٠٧:۴٨:٣٢ ب.ظ.
10 فلش مموری سیلیکون پاور 32 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 32GB 65,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۴۶:٣٠ ب.ظ.
11 فلش مموری سیلیکون پاور 32 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 32GB 60,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵١:٠۴ ب.ظ.
12 فلش مموری سیلیکون پاور 4 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 4GB 20,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠٧:۵۵:۴٠ ب.ظ.
13 فلش مموری سیلیکون پاور 4 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 4GB 24,708 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/١٩ ٠٨:٢٨:١٢ ق.ظ.
14 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER JEWEL J07 8GB 30,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵۶:١١ ب.ظ.
15 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 8GB 29,500 تومان
0 تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠٧:۵۶:۴٨ ب.ظ.
16 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 8GB 34,845 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴٧:٢٢ ق.ظ.
17 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت اولتیما 05 - FLASH DISK SILICON ULTIMA 05 8GB 34,845 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴۶:۴٣ ق.ظ.
18 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 8GB 29,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵١:٠۴ ب.ظ.
19 میکرو اس دی سیلیکون پاور 16 گیگابایت Micro SD HC Silicon Power 16GB Class 4 29,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠٧:۴۴:١٩ ب.ظ.
20 میکرو اس دی سیلیکون پاور 32 گیگابایت Micro SD HC Silicon Power 32GB Class 10 56,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/دی/٢٠ ١٢:۴۴:١١ ق.ظ.
21 میکرو اس دی سیلیکون پاور 8 گیگابایت کلاس 10 - Micro SD HC Silicon Power 8GB Class 10 38,013 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴۶:١٩ ق.ظ.
22 میکرو اس دی سیلیکون پاور 8 گیگابایت کلاس 4 - Micro SD HC Silicon Power 8GB Class 4 34,845 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴٧:٠٧ ق.ظ.
23 میکرو اس دی سیلیکون پاور Micro SD HC Silicon Power 4GB Class 4 14,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠٨:١٢:۵۵ ب.ظ.
24 میکرو اس دی سیلیکون پاور Micro SD Silicon Power 2GB 13,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠٧:۵١:۵۵ ب.ظ.