سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

داده پرداز رایانه متین

  • وب سایت:
داده پرداز رایانه متین

گروه متين فعاليت خود را از سال 1381 آغاز نموده است.با توجه به گسترش دامنه خدمات و لزوم ادامه فعاليت با ثبات و پويائي بيشتر، اين شركت در سال 1387 و با نام " شركت داده پرداز رايانه متين" به ثبت رسيد و هم اكنون با مجموعه اي از دفاتر و مراكز فروش، تأمين بخش عمده اي از انواع كارتهاي حافظه را در بازار داخل كشور بر عهده دارد. از سال 1387، بعنوان تنها نماينده انحصاري شركت تایوانی SILICON POWER ، توزيع گسترده محصولات متنوع و با كيفيت توسط اين شركت انجام مي گيرد.

محصولات این برند

ردیف توصیف قیمت به روز رسانی
1 Flash memory SiliconPower Ultima-II 8GB 26,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠۶:١٩:٣٨ ب.ظ.
2 فلش مموری 2 گیگابایت اپیسر Flash memory Apacer AH322 2GB 13,500 تومان
0 تومان
١٣٩٢/آذر/١٨ ٠٧:۴۵:۵٣ ب.ظ.
3 فلش مموری 64 گیگابایت سیلیکون پاور Silicon Power Touch 830 64GB USB 2.0 Flash Drive 105,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٨:٣٩:٢۵ ب.ظ.
4 فلش مموری پی کیو آی آی - 8 گیگابایت - U602L 34,920 تومان
31,113 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴۵:٠۵ ق.ظ.
5 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 16GB 35,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۴۶:٣٠ ب.ظ.
6 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - Flash memory SiliconPower Helios 101 16GB. 45,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠٧:۵۵:٣٩ ب.ظ.
7 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - Flash memory SiliconPower Ultima-II 16GB 39,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠٨:٢٢:٣۴ ب.ظ.
8 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت اولتیما 03 - FLASH DISK SILICON ULTIMA U03 16GB 30,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۴٠:۵٩ ب.ظ.
9 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت اولتیما 05 - FLASH DISK SILICON ULTIMA 05 16GB 44,443 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/١٩ ٠٨:٢٩:۴٨ ق.ظ.
10 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 16GB 39,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵١:٠۴ ب.ظ.
11 فلش مموری سیلیکون پاور 2 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 2GB 16,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/آذر/١٨ ٠٧:۴٨:٣٢ ب.ظ.
12 فلش مموری سیلیکون پاور 32 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 32GB 65,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۴۶:٣٠ ب.ظ.
13 فلش مموری سیلیکون پاور 32 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 32GB 60,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵١:٠۴ ب.ظ.
14 فلش مموری سیلیکون پاور 4 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 4GB 20,000 تومان
0 تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠٧:۵۵:۴٠ ب.ظ.
15 فلش مموری سیلیکون پاور 4 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 4GB 24,761 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/١٩ ٠٨:٢٨:١٢ ق.ظ.
16 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER JEWEL J07 8GB 30,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵۶:١١ ب.ظ.
17 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 8GB 29,500 تومان
0 تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠٧:۵۶:۴٨ ب.ظ.
18 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 8GB 34,920 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴٧:٢٢ ق.ظ.
19 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت اولتیما 05 - FLASH DISK SILICON ULTIMA 05 8GB 34,920 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴۶:۴٣ ق.ظ.
20 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 8GB 29,000 تومان
0 تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:۵١:٠۴ ب.ظ.
21 میکرو اس دی سیلیکون پاور 16 گیگابایت Micro SD HC Silicon Power 16GB Class 4 29,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠٧:۴۴:١٩ ب.ظ.
22 میکرو اس دی سیلیکون پاور 32 گیگابایت Micro SD HC Silicon Power 32GB Class 10 56,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/دی/٢٠ ١٢:۴۴:١١ ق.ظ.
23 میکرو اس دی سیلیکون پاور 8 گیگابایت کلاس 10 - Micro SD HC Silicon Power 8GB Class 10 38,094 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴۶:١٩ ق.ظ.
24 میکرو اس دی سیلیکون پاور 8 گیگابایت کلاس 4 - Micro SD HC Silicon Power 8GB Class 4 34,920 تومان
0 تومان
١٣٩٧/فروردین/٠۵ ١٠:۴٧:٠٧ ق.ظ.
25 میکرو اس دی سیلیکون پاور Micro SD HC Silicon Power 4GB Class 4 14,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠٨:١٢:۵۵ ب.ظ.
26 میکرو اس دی سیلیکون پاور Micro SD Silicon Power 2GB 13,000 تومان
0 تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠٧:۵١:۵۵ ب.ظ.