سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

آواژنگ (Avajang)

آواژنگ (Avajang)

گروه آواژنگ از به هم پيوستن شركت سخت افزار آواژنگ، شركت آواژنگ، شركت خدمات آواژنگ در 1382، شركت آواژنگ سيستم در سال 1383 به وجود آمده است. گروه آواژنگ يكي از بزرگترين مجموعه هاي فعال در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات كشور به شمار مي آيد.