سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
میزبانی وب ویندوز Windows

میزبانی وب ویندوز Windows

10000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

415,905تومان

5000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

293,580تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 4 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 4

279,600تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 3 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 3

167,760تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 2 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 2

139,800تومان

1000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

112,539تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 1 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 1

111,840تومان

میزبانی وب پلان 2 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 2

95,000تومان

500 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

71,764تومان

میزبانی وب پلان 1 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 1

70,000تومان

میزبانی وب - پلان 8 ویندوز

56,955تومان

100 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

45,016تومان

میزبانی وب - پلان 7 ویندوز

41,423تومان

50 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

31,315تومان

میزبانی وب - پلان 6 ویندوز

28,477تومان

میزبانی وب - پلان 5 ویندوز

18,640تومان

میزبانی وب - پلان 4 ویندوز

14,497تومان

میزبانی وب - پلان 3 ویندوز

11,911تومان

بازگرداندن بک آپ

10,000تومان

10 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

9,134تومان

میزبانی وب - پلان 2 ویندوز

6,729تومان

میزبانی وب - پلان 1 ویندوز

4,143تومان

میزبانی وب - پلان پایه ویندوز (هاست رایگان و مجانی)

0تومان

فضای میزبانی اضافه (Addon Hosting Space)

0تومان

ترافیک

0تومان