سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
میزبانی وب ویندوز Windows

میزبانی وب ویندوز Windows

10000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

344,000تومان

5000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

243,000تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 4 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 4

231,000تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 3 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 3

139,000تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 2 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 2

115,500تومان

میزبانی وب پلان 2 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 2

95,000تومان

1000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

93,000تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 1 ویندوز - Windows Reseller Hosting Plan 1

92,500تومان

میزبانی وب پلان 1 شیرپوینت 2010 - SharePoint 2010 Hosting Plan 1

70,000تومان

500 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

59,500تومان

میزبانی وب - پلان 8 ویندوز

47,500تومان

100 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

37,500تومان

میزبانی وب - پلان 7 ویندوز

34,500تومان

50 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

26,000تومان

میزبانی وب - پلان 6 ویندوز

24,000تومان

میزبانی وب - پلان 5 ویندوز

15,500تومان

میزبانی وب - پلان 4 ویندوز

12,000تومان

میزبانی وب - پلان 3 ویندوز

10,000تومان

بازگرداندن بک آپ

10,000تومان

10 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

7,500تومان

میزبانی وب - پلان 2 ویندوز

6,000تومان

میزبانی وب - پلان 1 ویندوز

3,500تومان

میزبانی وب - پلان پایه ویندوز (هاست رایگان و مجانی)

0تومان

فضای میزبانی اضافه (Addon Hosting Space)

0تومان

ترافیک

0تومان