میزبانی وب لینوکس Linux

میزبانی وب لینوکس Linux

کالاهای قسمت / میزبانی وب سایت Web Hosting / میزبانی وب لینوکس Linux
مرتب سازي بر حسب:
تصویر توصیف قیمت  
10000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage 10000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage
خطراتی که روزمره رایانه های شخصی، شرکتی و به طور روز افزون وب سرورها و دیتابیس سرورها را تهدید می کند، مانند حمله هکرها و خرابی هارد دیسک ها و سوانح طبیعی، اطلاعات با ارزش و کسب و کارها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. به همین دلیل لازم است با بک آپ گیری مستمر در محلی غیر از محل اصلی...
357,000تومان
خرید توضیحات
5000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage 5000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage
خطراتی که روزمره رایانه های شخصی، شرکتی و به طور روز افزون وب سرورها و دیتابیس سرورها را تهدید می کند، مانند حمله هکرها و خرابی هارد دیسک ها و سوانح طبیعی، اطلاعات با ارزش و کسب و کارها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. به همین دلیل لازم است با بک آپ گیری مستمر در محلی غیر از محل اصلی...
252,000تومان
خرید توضیحات
نمایندگی میزبانی وب پلان 4 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 4 نمایندگی میزبانی وب پلان 4 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 4
سرویس های نمایندگی میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند خدمات میزبانی وب سایت را به مشتریان خود عرضه کنند.
206,500تومان
خرید توضیحات
نمایندگی میزبانی وب پلان 3 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 3 نمایندگی میزبانی وب پلان 3 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 3
سرویس های نمایندگی میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند خدمات میزبانی وب سایت را به مشتریان خود عرضه کنند.
134,500تومان
خرید توضیحات
نمایندگی میزبانی وب پلان 2 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 2 نمایندگی میزبانی وب پلان 2 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 2
سرویس های نمایندگی میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند خدمات میزبانی وب سایت را به مشتریان خود عرضه کنند.
101,000تومان
خرید توضیحات
1000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage 1000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage
خطراتی که روزمره رایانه های شخصی، شرکتی و به طور روز افزون وب سرورها و دیتابیس سرورها را تهدید می کند، مانند حمله هکرها و خرابی هارد دیسک ها و سوانح طبیعی، اطلاعات با ارزش و کسب و کارها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. به همین دلیل لازم است با بک آپ گیری مستمر در محلی غیر از محل اصلی...
97,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس سازمانی - Unlimited Linux Hosting Organization Plan میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس سازمانی - Unlimited Linux Hosting Organization Plan
پلان نامحدود میزبانی وب لینوکس شرکتی مناسب کاربران حرفه ای است که می خواهند وب سایت های پربیننده شرکت خود را در یک وب سرور قوی میزبانی کنند. این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه نامحدود امکان خدمت دهی بیشتر و سریع تر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند. علاوه بر این کاربر...
96,000تومان
خرید توضیحات
نمایندگی میزبانی وب پلان 1 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 1 نمایندگی میزبانی وب پلان 1 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 1
سرویس های نمایندگی میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند خدمات میزبانی وب سایت را به مشتریان خود عرضه کنند.
91,500تومان
خرید توضیحات
500 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage 500 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage
خطراتی که روزمره رایانه های شخصی، شرکتی و به طور روز افزون وب سرورها و دیتابیس سرورها را تهدید می کند، مانند حمله هکرها و خرابی هارد دیسک ها و سوانح طبیعی، اطلاعات با ارزش و کسب و کارها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. به همین دلیل لازم است با بک آپ گیری مستمر در محلی غیر از محل اصلی...
62,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس شرکتی - Unlimited Linux Hosting Business Plan میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس شرکتی - Unlimited Linux Hosting Business Plan
پلان نامحدود میزبانی وب لینوکس شرکتی مناسب کاربران حرفه ای است که می خواهند وب سایت های پربیننده شرکت خود را در یک وب سرور قوی میزبانی کنند. این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه نامحدود امکان خدمت دهی بیشتر و سریع تر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند. علاوه بر این کاربر...
58,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 8 لینوکس میزبانی وب - پلان 8 لینوکس
این پلان میزبانی وب لینوکس مناسب کاربران حرفه ای است که می خواهند وب سایت پربیننده خود را در یک وب سرور قوی میزبانی کنند. این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه مناسب امکان خدمت دهی بیشتر و سریع تر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند.
48,000تومان
خرید توضیحات
100 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage 100 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage
خطراتی که روزمره رایانه های شخصی، شرکتی و به طور روز افزون وب سرورها و دیتابیس سرورها را تهدید می کند، مانند حمله هکرها و خرابی هارد دیسک ها و سوانح طبیعی، اطلاعات با ارزش و کسب و کارها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. به همین دلیل لازم است با بک آپ گیری مستمر در محلی غیر از محل اصلی...
39,000تومان
خرید توضیحات
نمایندگی میزبانی وب پلان پایه لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan Starter نمایندگی میزبانی وب پلان پایه لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan Starter
سرویس های نمایندگی میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند خدمات میزبانی وب سایت را به مشتریان خود عرضه کنند.
38,500تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 7 لینوکس میزبانی وب - پلان 7 لینوکس
پلان 6 میزبانی وب لینوکس مناسب کاربران حرفه ای است که می خواهند وب سایت پربیننده خود را در یک وب سرور قوی میزبانی کنند. این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه مناسب امکان خدمت دهی بیشتر و سریع تر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند.
35,500تومان
خرید توضیحات
50 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage 50 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage
خطراتی که روزمره رایانه های شخصی، شرکتی و به طور روز افزون وب سرورها و دیتابیس سرورها را تهدید می کند، مانند حمله هکرها و خرابی هارد دیسک ها و سوانح طبیعی، اطلاعات با ارزش و کسب و کارها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. به همین دلیل لازم است با بک آپ گیری مستمر در محلی غیر از محل اصلی...
27,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس شخصی - Unlimited Linux Hosting Personal Plan میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس شخصی - Unlimited Linux Hosting Personal Plan
پلان نامحدود میزبانی وب لینوکس مناسب کاربران حرفه ای است که می خواهند وب سایت پربیننده خود را در یک وب سرور قوی میزبانی کنند. این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه نامحدود امکان خدمت دهی بیشتر و سریع تر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند.
26,500تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 6 لینوکس میزبانی وب - پلان 6 لینوکس
پلان 6 میزبانی وب لینوکس مناسب کاربران حرفه ای است که می خواهند وب سایت پربیننده خود را در یک وب سرور قوی میزبانی کنند. این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه مناسب امکان خدمت دهی بیشتر و سریع تر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند.
24,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 5 لینوکس میزبانی وب - پلان 5 لینوکس
پلان 5 میزبانی وب لینوکس مناسب کاربران حرفه ای است که می خواهند وب سایت پربیننده خود را در یک وب سرور قوی میزبانی کنند. این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه مناسب امکان خدمت دهی بیشتر و سریع تر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند.
14,000تومان
خرید توضیحات
بازگرداندن بک آپ بازگرداندن بک آپ
در صورت نیاز به بازگرداندن بک آپ سایت خود برای سرویس های میزبانی وب سایت خود که از شات فور یو تهیه کرده اید، ، و پس از حصول اطمینان از وجود بک آپ پس از تماس با پشتیبانی، این سرویس را سفارش دهید. این قیمت برای بک آپ های تا 5 گیگابایت می باشد. برای هر 5 گیگابایت بیشتر یک عدد به تعداد سفارش...
10,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 4 لینوکس میزبانی وب - پلان 4 لینوکس
پلان 4 میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند حضور خود در وب را پر رنگ تر و حرفه ای تر انجام دهند.این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه مناسب امکان خدمت دهی بیشتر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند.
8,500تومان
خرید توضیحات
10 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage 10 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage
خطراتی که روزمره رایانه های شخصی، شرکتی و به طور روز افزون وب سرورها و دیتابیس سرورها را تهدید می کند، مانند حمله هکرها و خرابی هارد دیسک ها و سوانح طبیعی، اطلاعات با ارزش و کسب و کارها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. به همین دلیل لازم است با بک آپ گیری مستمر در محلی غیر از محل اصلی...
8,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 3 لینوکس میزبانی وب - پلان 3 لینوکس
پلان 3 میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند حضور خود در وب را پر رنگ تر انجام دهند.این پلان با فضای میزبانی و ترافیک ماهانه مناسب امکان نصب و استفاده از اسکریپت های آماده، و خدمت دهی بیشتر به بینندگان وب سایت کاربر را فراهم می کند.
5,500تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 2 لینوکس میزبانی وب - پلان 2 لینوکس
مناسب کاربرانی است که می خواهند حضور در وب را برای اولین بار آغاز کنند. این پلان با فضای میزبانی مناسب امکان نصب و استفاده از اسکریپت های آماده را برای کاربران فراهم می کند.
3,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان 1 لینوکس میزبانی وب - پلان 1 لینوکس
پلان 1 میزبانی وب لینوکس مناسب کاربرانی است که می خواهند حضور در وب را برای اولین بار آغاز کنند.
2,000تومان
خرید توضیحات
میزبانی وب - پلان پایه لینوکس میزبانی وب - پلان پایه لینوکس
پلان پایه میزبانی وب لینوکس مخصوص کاربرانی است که می خواهند حضور در وب را برای اولین بار آغاز کنند. در عین حال این سرویس برای کاربرانی که می خواهند برنامه های نوشته شده خود را با حداقل هزینه در یک وب سرور تست کنند، مفید است.
1,000تومان
خرید توضیحات
فضای میزبانی اضافه (Addon Hosting Space) فضای میزبانی اضافه (Addon Hosting Space)
در صورت نیاز به میزان فضای هاست بیشتر برای سرویس های میزبانی وب سایت خود که از شات فور یو تهیه کرده اید، این سرویس را سفارش دهید. فضای هاست خریداری شده در این صفحه به فضای هاست مجاز وب سایت شما افزوده می شود.
0تومان
خرید توضیحات
ترافیک ترافیک
در صورت نیاز به میزان ترافیک بیشتر برای سرویس های میزبانی وب سایت خود که از شات فور یو تهیه کرده اید، این سرویس را سفارش دهید. ترافیک خریداری شده در این صفحه به ترافیک مجاز وب سایت شما افزوده می شود.
0تومان
خرید توضیحات

سبد خرید

تعداد قیمت
0 0تومان
سبد کالای شما خالی است.
مشاهده سبد خرید

جستجو


تلفن:
(021)33050288

نماد اعتماد شات فور یو از سال 1390
پرداخت با همکاری شرکت بهپرداخت ملت