حراجی

مرتب سازي بر حسب:
تصویر توصیف قیمت  
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .GE خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .GE
مهم: ثبت این دامنه به شش الی هشت هفته زمان نیاز دارد.
1,536,000تومان
1,306,000تومان
خرید توضیحات
کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 SONY Playstation کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 SONY Playstation
PS4
1,390,000تومان
1,360,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .AD خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .AD
912,000تومان
775,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .AN خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .AN
912,000تومان
775,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .MA خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .MA
672,000تومان
571,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CREDITCARD خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CREDITCARD
552,000تومان
469,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .TO خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .TO
552,000تومان
469,500تومان
خرید توضیحات
بازکردن قفل دامین های بین المللی بازکردن قفل دامین های بین المللی
دامین های بین المللی در صورتیکه به موقع تمدید نشوند، می توانند با پرداخت جریمه دوباره تمدید شوند. لذا در صورتیکه دامنه شما وارد مرحله Redemption Period یا Pending Delete Restorable شده است و تمایل دارید آن را تمدید کنید، باید علاوه بر سفارش تمدید دامنه، این سرویس را نیز سفارش داده و پرداخت کنید.
480,000تومان
408,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .COOP خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .COOP
451,500تومان
384,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .ACCOUNTANTS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .ACCOUNTANTS
365,000تومان
310,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .INVESTMENTS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .INVESTMENTS
365,000تومان
310,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .LOANS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .LOANS
365,000تومان
310,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CREDIT خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CREDIT
350,500تومان
298,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .XXX خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .XXX
326,500تومان
277,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .BAR خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .BAR
278,500تومان
237,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .PRESS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .PRESS
269,000تومان
228,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .AE خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .AE
پسوند ae. دامنه کشور امارات عربی متحده است. ثبت این دامین پیش از این محدود به افراد مقیم کشور امارات متحده عربی بود، ولی این محدودیت لغو شده است. لذا ثبت آن محدودیت نداشته و توسط کلیه متقاضیان قابل ثبت است.     .ae is the country code for United Arab Emirates. This domain was limited to UAE citizens; However, it is available...
226,000تومان
192,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .RS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .RS
216,000تومان
184,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .BZ خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .BZ
نام دامنه bz. در اصل برای نام دامنه کشور Belize در نظر گرفته شده است, اما به دلیل نداشتن محدودیت در ثبت، کسب و کارهایی که موفق به گرفتن نام دلخواه خود با پسوند biz. نشده اند از آن استفاده می کنند. ثبت دامنه bz. محدودیت نداشته و توسط هر فرد در هر کشوری قابل ثبت است. .bz was originally designated as the country...
202,000تومان
171,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .MN خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .MN
پسوند mn. دامنه کشور مغولستان است. این نام دامنه بدون محدودیت برای ثبت بوده و می تواند توسط کلیه افراد ثبت شود.   .mn is the Internet country code top-level domain (ccTLD) for Mongolia. It is administered by .MN, Registry, Datacom. The domain name is composed of the consonants in the first syllable of the country name. The .MN registry is operated under the Thick Registry model. Administrative, Billing,...
197,500تومان
168,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HK خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HK
192,000تومان
163,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DESIGN خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DESIGN
189,500تومان
161,000تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .VENTURES خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .VENTURES
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .UNIVERSITY خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .UNIVERSITY
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .PARTNERS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .PARTNERS
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .TIENDA خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .TIENDA
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CAPITAL خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CAPITAL
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CAREERS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CAREERS
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CLAIMS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CLAIMS
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CLINIC خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CLINIC
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CONDOS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CONDOS
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CRUISES خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .CRUISES
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DATING خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DATING
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DENTAL خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DENTAL
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DIAMONDS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .DIAMONDS
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .ENGINEERING خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .ENGINEERING
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .EXPERT خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .EXPERT
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FINANCE خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FINANCE
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FINANCIAL خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FINANCIAL
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FLIGHTS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FLIGHTS
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FUND خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FUND
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FURNITURE خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .FURNITURE
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HEALTHCARE خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HEALTHCARE
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HOLDINGS خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HOLDINGS
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HOLIDAY خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .HOLIDAY
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .INSURE خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .INSURE
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .LEASE خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .LEASE
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .LIMO خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .LIMO
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .MAISON خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .MAISON
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات
خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .PIZZA خريد/ثبت/تمديد دامين(دامنه) .PIZZA
182,500تومان
155,500تومان
خرید توضیحات

سبد خرید

تعداد قیمت
0 0تومان
سبد کالای شما خالی است.
مشاهده سبد خرید

جستجو


تلفن:
(021)33050288

نماد اعتماد شات فور یو از سال 1390
پرداخت با همکاری شرکت بهپرداخت ملت