سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

سیلیکون پاور (Silicon Power)

سیلیکون پاور (Silicon Power)

Silicon Power Computer & Communications Incorporated شرکتی تایوانی است که در سال 2003 تاسیس شده است و تولید کننده انواع هارد اکسترنال و فلش مموری است که سریعترین رشد را بین شرکت های فعال در زمینه نیمه هادی های در تایوان داشته است. کارخانه تولیدی سیلیکون پاور در کشور تایوان واقع است.

 

محصولات این برند

ردیف توصیف قیمت به روز رسانی
1 Flash memory SiliconPower Ultima-II 2GB 16,000تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠۵:١٩:٣٨ ب.ظ.
2 Flash memory SiliconPower Ultima-II 4GB 20,000تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠۵:١٩:٣٨ ب.ظ.
3 Flash memory SiliconPower Ultima-II 8GB 26,000تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠۵:١٩:٣٨ ب.ظ.
4 فلش مموری 64 گیگابایت سیلیکون پاور Silicon Power Touch 830 64GB USB 2.0 Flash Drive 105,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠٧:٣٩:٢۵ ب.ظ.
5 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 16GB 35,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۴۶:٣٠ ب.ظ.
6 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - Flash memory SiliconPower Helios 101 16GB. 45,000تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠۶:۵۵:٣٩ ب.ظ.
7 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت - Flash memory SiliconPower Ultima-II 16GB 39,000تومان
١٣٩٢/تیر/٠١ ٠٧:٢٢:٣۴ ب.ظ.
8 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت اولتیما 03 - FLASH DISK SILICON ULTIMA U03 16GB 30,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۴٠:۵٩ ب.ظ.
9 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت اولتیما 05 - FLASH DISK SILICON ULTIMA 05 16GB 25,500تومان
١٣٩٣/خرداد/٢١ ٠٨:٣۴:٣١ ق.ظ.
10 فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 16GB 39,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۵١:٠۴ ب.ظ.
11 فلش مموری سیلیکون پاور 2 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 2GB 16,000تومان
١٣٩٢/آذر/١٨ ٠۶:۴٨:٣٢ ب.ظ.
12 فلش مموری سیلیکون پاور 32 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 32GB 65,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۴۶:٣٠ ب.ظ.
13 فلش مموری سیلیکون پاور 32 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 32GB 60,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۵١:٠۴ ب.ظ.
14 فلش مموری سیلیکون پاور 4 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 4GB 20,000تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠۶:۵۵:۴٠ ب.ظ.
15 فلش مموری سیلیکون پاور 4 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 4GB 20,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۴۶:٣٠ ب.ظ.
16 فلش مموری سیلیکون پاور 4 گیگابایت اولتیما 05 - FLASH DISK SILICON ULTIMA 05 4GB 14,500تومان
١٣٩٣/خرداد/٢١ ٠٨:٣٢:۵٩ ق.ظ.
17 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER JEWEL J07 8GB 30,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۵۶:١١ ب.ظ.
18 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH 810 8GB 29,500تومان
١٣٩٢/فروردین/١٨ ٠۶:۵۶:۴٨ ب.ظ.
19 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت - FLASH DISK SILICON POWER TOUCH T01 8GB 23,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۴۶:٣٠ ب.ظ.
20 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت اولتیما 05 - FLASH DISK SILICON ULTIMA 05 8GB 15,500تومان
١٣٩٣/خرداد/٢١ ٠٨:٣٢:٣۶ ق.ظ.
21 فلش مموری سیلیکون پاور 8 گیگابایت یو اس بی 3 - FLASH DISK SILICON POWER Blaze B10 USB 3.0 8GB 29,000تومان
١٣٩۴/اردیبهشت/١٩ ٠۶:۵١:٠۴ ب.ظ.
22 میکرو اس دی سیلیکون پاور 16 گیگابایت Micro SD HC Silicon Power 16GB Class 4 29,000تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠۶:۴۴:١٩ ب.ظ.
23 میکرو اس دی سیلیکون پاور 32 گیگابایت Micro SD HC Silicon Power 32GB Class 10 56,000تومان
١٣٩٣/دی/١٩ ١١:۴۴:١١ ب.ظ.
24 میکرو اس دی سیلیکون پاور 8 گیگابایت کلاس 10 - Micro SD HC Silicon Power 8GB Class 10 23,000تومان
19,000تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠۵:۴٠:۵۵ ب.ظ.
25 میکرو اس دی سیلیکون پاور 8 گیگابایت کلاس 4 - Micro SD HC Silicon Power 8GB Class 4 22,000تومان
18,500تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠۶:۴۶:١۴ ب.ظ.
26 میکرو اس دی سیلیکون پاور Micro SD HC Silicon Power 4GB Class 4 14,000تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠٧:١٢:۵۵ ب.ظ.
27 میکرو اس دی سیلیکون پاور Micro SD Silicon Power 2GB 13,000تومان
١٣٩٣/آبان/٣٠ ٠۶:۵١:۵۵ ب.ظ.